En grupp med äldre kvinnor tränar i en park.

Förvaltningsberättelse

Enligt kapitel 11 i lag om kommunal bokföring och redo­visning ska kommunen upprätta en för­valt­nings­berättelse i årsredovisningen. Vilka rubriker som förvaltnings­berättelsen måste innehålla är detaljreglerat i lag om kommunal bok­föring och redo­vis­ning. Vidare är inne­hållet styrt av rekom­men­da­tioner från Rådet för kom­mu­nal redo­vis­ning (RKR).